Urbact III

Anglicky: Urbact III
Synonyma:

Operační program URBACT III je programem Evropské územní spolupráce, který navazuje na ukončené programy URBACT I a URBACT II. Operační program URBACT III otevírá v programovém období 2014 – 2020 možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena