Vícefondovost

Anglicky: Multi-fund financing
Synonyma:

Možnost pro jeden operační program kombinovat financování z více ESI fondů (viz heslo Evropské strukturální a investiční fondy).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena