VIOLA manažerský a účetní systém

Anglicky: VIOLA
Synonyma:

Manažerským a účetním systémem VIOLA je informační systém sloužící k finančnímu řízení a účtování o prostředcích z rozpočtu EU (resp. ESI fondů) na účtech PCO v rámci účetní jednotky Ministerstva financí.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena