Přestavba a dobudování Lázeňského centra Agricola

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Léčebné lázně Jáchymov a. s.
Registrační číslo: CZ.1.09/4.1.00/04.00079
Zahájení projektu: 1. 11. 2008
Ukončení projektu: 7. 12. 2009

Informace o projektu

Předmětem projektu je přístavba bazénového komplexu ke stávajícímu objektu Lázeňského centra Agricola v Jáchymově , jeho vnitřní a částečně exteriérová přestavba a vytvoření nového parkoviště pro návštěvníky spolu s parkovými úpravami okolní zeleně. Vnitřní přestavba stávajícího objektu bude spočívat zejména ve vytvoření zázemí bazénů, zbudování komplexu saun, rehabilitačního bazénku, přípravě vestavby kavárny do prostoru dvorního atria, rozšíření prostor pro poskytování moderních léčebných i relaxačních procedur. Tato rozsáhlá přestavba bude závěrečnou, třetí fází již započaté postupné přeměny bývalé Lázeňské budovy na moderní lázeňské centrum.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 672 488,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 001 027,00 Kč
Soukromé zdroje: 40 010 274,00 Kč
 
Celková částka: 66 683 790,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena