NewSurf: Nová metoda povrchové úpravy pro neenzymatické sklízení buněk určených k farmakologickému nebo lékařskému použití

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: PrimeCell Advanced Therapy, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012489
Zahájení projektu: 1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je za pomocí moderních materiálů, jejichž povrchové vlastnosti lze nechemicky měnit, vyvinout nové materiály a metody pro kultivaci buněk. Tato metoda bude mít oproti současným postupům celou řadu výhod a najde tak uplatnění v mnoha aplikacích především ve farmacii, lékařství a výzkumu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 085 790,19 Kč
Národní soukromá částka: 5 069 543,81 Kč
 
Celková částka: 16 155 334,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena