Zkvalitnění odborného vzdělávání na Hotelové škole Vršovická

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43
Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001059
Zahájení projektu: 1. 9. 2019
Ukončení projektu: 30. 8. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je zkvalitnění poskytování odborného vzdělávání na Hotelové škole Vršovická prostřednictvím zkvalitnění výukové infrastruktury pro předmět Technologie přípravy pokrmů. Tento předmět je základním stavebním kamenem pro osvojení si správných návyků a technologických postupů v oblasti gastronomie s důrazem na vaření a pečení. Potřebnost nové infrastruktury je dána zejména nárůstem žáků školy, stávající infrastruktura je již nedostatečná.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 895 855,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 716 684,00 Kč
Národní soukromá částka: 179 171,00 Kč
 
Celková částka: 1 791 710,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena