Trojmezí - radost poznávat

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: GOTIC, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000400
Zahájení projektu: 1. 10. 2016
Ukončení projektu: 31. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2018
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje cestovního ruchu v česko - polském příhraničí. Průvodním tématem projektu je propagace cestovního ruchu Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński a rozvoj navázaných partnerských vztahů. Prioritní oblasti podpory je česko - polsko -slovenské trojmezí. Realizace je rozdělena do přípravy doprovodných služeb CR, přípravy propagačních materiálů a informačních systémů (map). Jedná se o projekt s vedoucím partnerem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 613,00 EUR
Veřejné zdroje ČR: 5 226,95 EUR
 
Celková částka: 34 840,00 EUR

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena