Zastavme se společně

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Římskokatolická farnost Hronov
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000749
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2018
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Projekt řeší problémy sakrálních staveb a míst s nimi spojených v Česko - polském příhraničí. V našem společném regionu se nachází bezpočet těchto staveb připomínající náboženské pouti či víru samotnou. V minulosti se těmto památkám věnoval jen málokdo, proto jsou ve velmi špatném stavu. Potenciál jejich využití je v dnešní uspěchané době obrovský. Proto jej využijeme a vytvoříme díky němu místa pro relax, odpočinek a rozjímání.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 373,72 EUR
Veřejné zdroje ČR: 7 540,88 EUR
Soukromé zdroje: 1 348,61 EUR
 
Celková částka: 59 263,00 EUR

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena