OP Technická pomoc

Smyslem OPTP 2014-2020 je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP 2014-2020 má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.

Zaměření

OPTP 2014-2020 je svým způsobem specifický servisní program pro zajištění kvalitní implementace Dohody o partnerství, zajištění administrativní kapacity a zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat. 
 

Tematické cíle

  • nejsou relevantní 
 

Podporované oblasti:

  • Prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství
  • Prioritní osa 2: Jednotný monitorovací systém
 

Operační program Technická pomoc byl schválen Evropskou komisí dne 11. 6. 2015. 
 

Novinky

13.03.2018 - Vážení příjemci, dovolujeme si vás upozornit na některé problémy, které se v poslední době objevily v projektových žádostech.

01.02.2018 - Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změnu provedenou ve výzvě č. 1 k předkládání žádostí o podporu vyhlášené dne 31. srpna 2015. Změna je účinná od 1. února 2017.

12.12.2017 - Z důvodu možnosti financování nových aktivit, Řídicí orgán OPTP v rámci druhé revize programu přistoupil k rozšíření příjemců ve specifickém cíli SC 1 „Vytvořit podmínky pro naplnění cílů Dohody o partnerství a ...

12.12.2017 - Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změnu provedenou ve výzvě č. 3, která byla vyhlášena dne 12. října 2015 a ve výzvě č. 4, která byla vyhlášena 15. června 2016. Změny ve výzvách č. 3 a č. 4 ...

30.11.2017 - Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal Pravidla pro žadatele a příjemce v OPTP 2014-2020 vč. příloh, verze 2/4. Pravidla jsou platná od 11. listopadu 2017 a účinná od 5. prosince 2017.

OP Technická pomoc

Základní informace

Řídící orgán:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Web: www.dotaceEU.cz/OPTP
 


E-mailoptp@mmr.cz

Alokace: 6  mld. Kč

Fond: FS
 
 

Programový dokument