Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost - Jde o výzkumný program zaměřený na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje na celoevropské, národní i regionální úrovni.

OP ESPON podporuje výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Cílem programu je zajišťovat a poskytovat informace, podklady, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory atp. Výstupy by měly odhalovat územní kapitál a potenciál pro rozvoj regionů a větších území, a přispívat tak k evropské konkurenceschopnosti, atraktivitě, územní spolupráci a udržitelnému a vyváženému rozvoji.

Program umožňuje výměnu výsledků a zkušeností a vytváří dosud chybějící informační bázi pro politiky, vědce i praktické odborníky na všech úrovních – evropské, národní, regionální i místní. V rámci programu  je zajištěn také cílený výzkum na objednávku národních a regionálních orgánů.

Kalendář akcí

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena