Evaluační konference, kterou pořádá Evaluační jednotka Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci, je největším každoročním setkáním expertů věnujících se tématu evaluací v oblasti evropských fondů. Evaluační konference každoročně přiláká téměř dvě stovky profesionálů nejen z České republiky, ale i z dalších zemí Evropské unie.
 
9. ročník konference Evaluační jednotky MMR‑NOK, který nese název „Politika soudržnosti: společná cesta k výsledkům a dopadům“, se uskuteční 8.-9. listopadu 2023 v Praze v prezenčním formátu, v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj – Akademie veřejného investování.
 
Tentokrát se konference zaměří zejména na výsledky a dopady politiky soudržnosti za období 2014-2020, a to jak na národní a regionální úrovni, tak z pohledu vybraných tematických oblastí. V hlavním konferenčním bloku bude představena jedna z největších evaluací, která byla v oblasti evropských fondů v České republice doposud provedena. Současně budou prezentovány i aktuální trendy a další zajímavosti ze světa evaluací.
 
Program konference bude zahrnovat bloky v různých formátech: panelové diskuse, workshopy a diskusní přestávky. Konference bude jedinečnou příležitostí pro navázání kontaktů a sdílení příkladů dobré praxe pro účastníky z veřejného sektoru, poradenství, akademické sféry i nevládních organizací.
 
Pro účast na konferenci se prosím registrujte přes registrační webovou stránku konference. Registrace je otevřena do 27. října 2023.
 
Termín: 8.-9. listopadu 2023
 
Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Akademie veřejného investování, Pařížská 4, 110 00 Praha
 
Formát: prezenčně

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena