Aktualizace Pokynů pro české partnery ke kontrole 1. stupně (CENTRAL EUROPE, INTERREG IVC a ESPON 2013 a URBACT II)

28.11.2014

Byly aktualizovány Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. stupně pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL EUROPE, INTERREG IVC a ESPON 2013. Tyto dokumenty byly vyvěšeny na webu CRR s účinností od 27/11/2014 (16. verze).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena