Aktualizace Pokynů pro české partnery ke kontrole 1. stupně (CENTRAL EUROPE, INTERREG IVC a ESPON 20

12.6.2014

Byly aktualizovány Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. stupně pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL EUROPE, INTERREG IVC a ESPON 2013. Aktualizace se týká příloh č. 5 (kontakty), a č. 4a a 4b, které stanovují pravidla pro výběr dodavatele u zakázek neupravených zákonem.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena