Operační program Nadnárodní spolupráce je součástí programů Cíle 3 – Evropské územní spolupráce. Programy Nadnárodní spolupráce jsou rozděleny do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Central Europe sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena