Aktualizace Pokynů pro české partnery progamů INTERREG IVC, CENTRAL EUROPE a ESPON

4.5.2011

S platností od 4.5. 2011 byla provedena aktualizace Pokynú pro české partnery ke kontrole 1. stupně, včetně několika příloh.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena