Aktualizace Pokynů pro kontrolu 1. stupně u programů INTERREG IVC, CENTRAL EUROPE a ESPON

22.2.2012

v důsledku změn v některých programových a národních dokumentech (programový manuál INTERREG IVC, metodika způsobilých výdajů…) byly aktualizovány Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. Stupně (dále jen „Pokyny“), včetně příloh s platností od 22.2. 2012. Pokyny obsahují základní požadavky na kontrolu 1. Stupně, která je nezbytnou součástí implementace každého projektu v rámci OP INTERREG IVC, OP Central Europe a OP ESPON.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena