Aktualizace přílohy č. 4b. Pokynů pro české partnery

9.3.2011

S platností od 1.3. 2011 se aktualizuje příloha č. 4b. Pokynů pro české partnery ke kontrole 1. stupně. Aktualizovaná příloha upravuje postupy pro zadávání veřejných zakázek nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena