Metodika pro zadávání veřejných zakázek u příjemců OP Nadnárodní spolupráce

24.2.2009

Všichni příjemci OP Nadnárodní spolupráce jsou vázáni nově přijatou Metodikou pro zadávání veřejných zakázek.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena