Posuzování vlivu OP Nadnárodní spolupráce na životní prostředí zahájeno

24.2.2009

Dne 6. února 2007 byl v Informačním systému SEA Ministerstva životního prostředí zveřejněn 3. návrh Operačního programu Nadnárodní spolupráce spolu se Zprávou o vyhodnocení vlivů programu na životní prostředí (SEA - Strategické posuzování životního prostředí).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena