Seminář o kontrole 1. stupně (1)

11.2.2011

Dne 9. března 2011 bude Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj organizovat seminář o kontrole prvního stupně pro partnery ve schválených projektech v rámci programu Nadnárodní spolupráce Central Europe, programu Meziregionální spolupráce INTERREG IVC a programu ESPON 2013.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena