Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020_verze 1

MP byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 20. listopadu 2013 na základě usnesení vlády ČR č. 873 a nabývá účinnosti od 1. února 2014.

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020_verze 1 [ PDF , 856KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena