Statistiky a analýzy > Statistika čerpání fondů EU 2021-2027

Čerpání v období 2021-2027

Česká republika má v programovém období 2021-2027 k dispozici přes 21 miliard EUR. Aktuální stav čerpání je uveden na této stránce, data jsou pro přehlednost zpracována do grafů a tabulek. Zároveň budou na stránce uvedeny vybrané indikátory, které znázorňují, čeho bylo za vyčerpané finanční prostředky dosaženo. V přiložených souborech také naleznete měsíční informace o stavu čerpání a podrobnější Pololetní zprávu o implementaci fondů EU. Roční zhodnocení čerpání jsou součástí Výrační zprávy o implementaci Dohody o partnerství. 

Aktuální stav čerpání v období 2021- 2027Národní orgán pro koordinaci také řídí ukončování programových období 2007-2013 a 2014-2020. Finanční ukazatele předchozích období naleznete v odkazy níže.

Čerpání v PO 2007-2013     Čerpání v PO 2014-2020

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena