Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013

V programovém období 2007-2013 bylo z rozpočtu EU na politiku soudržnosti vyčleněno přes 347 miliard eur, z kterých Česká republika měla možnost čerpat více než 26 miliard eur. Investice členských států v tomto období byly koncentrovány na cíle vyplývající ze strategie Evropské unie na pomoc růstu a zaměstnanosti (tzv. Lisabonské strategie). Konkrétní strategie a oblasti pro čerpání evropských prostředků pak byly stanoveny v Národním strategickém referenčním rámci.

Více informací o evropských fondech naleznete zde.


 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena