Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020

Programové období 2014-2020

V programovém období 2014-2020 jsou pro Českou republiku z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů vyčleněny prostředky ve výši téměř 25,8 miliard eur. Česká republika je čerpá prostřednictvím deseti tematických programů. Další prostředky jsou ji dispozici v programech Evropské územní spolupráce.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena