Národní číselník indikátorů 2014-2020

Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020 (dále také NČI 2014+) ve vazbě na zkušenosti z minulého programového období obsahuje ověřené a metodicky správné indikátory posouzené dle postupu stanoveného metodickým pokynem Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014-2020.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena