Evropské fondy v ČR > Programové období 2004-2006

Programové období 2004-2006

Česká republika svým vstupem do Evropské unie v květnu 2004 získala právo čerpat ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Vstoupila tak do již probíhajícího sedmiletého programového období 2000-2006. Čerpání navázalo na podporu z předvstupních nástrojů. Celkově ČR v období 2004-2006 vyčerpala v 13 programech (včetně programů Iniciativ Společenství) přes 1,69 miliard EUR, a využila tak téměř všechny jí přidělených prostředků. Díky více než 13 000 projektů bylo vybudováno nebo modernizováno přes 400 km dálnic, vzniklo 46 tisíc pracovních míst nebo bylo připojeno téměř 70 tisíc lidí na nově vybudované čistírny odpadních vod.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena