Evropské fondy v ČR > Programové období 2004-2006 > Cíle, operační programy a iniciativy

Cíle, operační programy a iniciativy

Prostřednictvím kohezní politiky chce EU přispět ke snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů. K tomu byly vytyčeny cíle politiky solidarity, které byly naplňovány v jednotlivých operačních programech. Pro specifické úkoly byly využity také prostředky Iniciativ Společenství.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena