Evropské fondy v ČR > Finanční nástroje

Finanční nástroje

Finanční nástroje jsou moderní formou poskytování podpory z fondů politiky soudržnosti EU. Finanční nástroje (FN) mohou mít podobu různých finančních produktů, nejčastěji úvěrů, záruk a kapitálových vstupů. Díky podpoře z veřejných zdrojů podpořené projekty snáze získají financování i ze soukromých zdrojů. FN podporují projekty schopné generovat příjem nebo úsporu. Poskytnutá podpora je postupně splácena a vrácené prostředky lze použít pro další projekty.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena