Záruky

Záruka představuje druhý nejrozšířenější finanční nástroj. Bankovní záruka je slib banky, jako ručitele, vyplatit smluvnímu partnerovi klienta banky zaručenou částku, pokud klient banky nesplní svůj smluvní závazek nebo budou splněny podmínky v záruce stanovené. Používá se především pro podnikatelské subjekty s cílem zlepšit jejich přístup k úvěrům (banka jako ručitel se písemně zaručí za úvěr a následně dojde k poskytnutí úvěru příjemci).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena