Kapitálové vstupy

Kapitálové vstupy (kapitálové investice) lze považovat za dosud nejméně rozšířený typ finančního nástroje. Představují investici do základního kapitálu cílových společností (příjemců), za kterou investor obdrží vlastnický podíl. Může se jednat o investice do společností na začátku svého fungování (fáze akcelerátor a seed), nebo o investice do již fungujících podniků (early-stage nebo later-stage). Investor pak může po rozběhnutí společnosti získat podíl na zisku nebo může svůj podíl ve společnosti výhodně prodat. Kvazikapitálové investice stojí mezi kapitálovou investicí a úvěrem, jsou rizikovější než přednostní dluh a méně rizikové než běžné kapitálové investice a nejsou zajištěny pro případ nesplacení. Mohou mít strukturu úvěru, nezajištěného a podřízeného (včetně mezaninového) dluhu, který lze v některých případech převést na kapitál, nebo prioritních akcií.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena