Kapitálové vstupy

Kapitálové vstupy (kapitálové investice) lze považovat za nejméně rozšířený typ finančního nástroje. Představují investici do základního kapitálu cílových společností (příjemců), za kterou investor obdrží vlastnický podíl. Může se jednat o investice jak v okamžiku založení cílové společnosti, tak v pozdější fázi, na základě navýšení základního kapitálu cílové společnosti. Investici můžeme chápat jako pořízení akcií, ale i jako nepeněžité vklady – pozemky, budovy – do projektů příjemců. Kvazikapitálové investice stojí mezi kapitálovou investicí a úvěrem, jsou rizikovější než přednostní dluh a méně rizikové než běžné kapitálové investice a nejsou zajištěny pro případ nesplacení. Mohou mít strukturu úvěru, nezajištěného a podřízeného (včetně mezaninového), který lze v některých případech převést na kapitál, nebo prioritních akcií.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena