Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Seznam operací (příjemců)

Seznam operací (příjemců)

Hledáte informace o konkrétním projektu nebo příjemci podpory z evropských fondů? V Seznamu operací (příjemců) v sekci Dokumenty níže najdete všechny projekty/operace realizované v období 2014-2020. U každého projektu najdete informace o výši podpory, z jakého operačního programu čerpal, název a IČO příjemce dotace atd.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena