Předběžné podmínky

Předběžné podmínky jsou ukotveny v obecném nařízení EU 1303/2013 (viz níže) a můžeme je definovat jako klíčový předpoklad pro účinné čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“). Pokud plnění předběžných podmínek není vnímáno ze strany Evropské komise jako dostatečné, může tento fakt vést k nespuštění či pozastavení průběžných plateb dotčené části programu. Naplnění předběžných podmínek, popř. harmonogram jejich provádění, je součástí jak Dohody o partnerství, tak i jednotlivých programů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena