EIA/SEA

Obecná předběžná podmínka k EIA/SEA se zabývá existencí opatření pro účinné uplatňování právních předpisů souvisejících s EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) a SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena