Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Nařízení kohezní politiky pro období 2014-2020

Nařízení kohezní politiky pro období 2014-2020

Evropská komise zveřejnila ve čtvrtek 6. října 2011 balíček nových nařízení, která budou - po jejich projednání a schválení - tvořit rámec kohezní politiky pro období 2014-2020. Tím byla zahájena fáze vyjednávání obsahu jednotlivých nařízení. Za Českou republiku koordinovalo vyjednávání ministerstvo pro místní rozvoj. K definitivnímu schválení všech nařízení ke kohezní politice pro období 2014-2020 došlo dne 17. prosince 2013.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena