Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Nařízení kohezní politiky pro období 2014-2020 > Prvky Společného strategického rámce pro období 2014 - 2020

Prvky Společného strategického rámce pro období 2014 - 2020

Pracovní dokument útvarů Evropské komise Prvky Společného strategického rámce pro období 2014 až 2020 pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond ke stažení.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena