Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Národní strategický referenční rámec

Národní strategický referenční rámec

Evropská unie realizuje cíle kohezní politiky v rámci sedmiletých programových období, pro které členské státy vypracovávají  vždy nové programové dokumenty. V těch je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, jichž se členský stát v daném období snaží dosahovat a naplňovat v souladu se základními strategickými dokumenty EU.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena