Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Čerpání v období 2007-2013

Čerpání v období 2007-2013

Čerpání prostředků z programového období 2007-2013 bylo ukončeno. Česká republika využila 96,4 % vyjednaných prostředků, konkrétně se jednalo o 24,8 mld. EUR z přidělených 25,8 mld. EUR. Zde naleznete informace za jednotlivé operační programy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena