Metodické řízení

Národní orgán pro koordinaci (NOK) je mimo jiné centrálním metodickým orgánem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v období 2007–2013. Centrální metodická role NOK je vykonávána především prostřednictvím níže uvedených výstupů v průřezových oblastech společných pro všechny operační programy, jakými jsou horizontální témata, veřejná podpora, způsobilé výdaje apod.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena