Analýza plnění závazných monitorovacích indikátorů ROP SM

Cílem analýzy bylo upozornit na problémy s plněním některých indikátorů včetně návrhu opatření na zlepšení situace.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Cílem této analýzy bylo nejen upozornit na problémy s plněním některých indikátorů, ale také doporučit ke zvážení taková opatření, která povedou k naplnění cílových hodnot indikátorů, nebo alespoň k maximálnímu přiblížení cílových hodnot indikátorů, ke kterým se v Programovém dokumentu ROP SM řídící orgán (ROP SM) vůči Evropské komisi zavázal. Zpracování analýzy bylo rozděleno na dva segmenty, a to na monitorovací indikátory, které nejsou naplňovány a na monitorovací indikátory, které jsou naopak přeplňovány.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena