Analýza územních obvodů s rozšířenou působností ROP SM v rámci výzvy č. 31/2013

Cílem analýzy bylo vyhodnotit obce s rozšířenou působností (ORP) dle koncentrace podpořených projektů v ROP SM.

Operační program ROP Střední Morava
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Cílem této analýzy bylo pro výzvu č. 31/2012 vyhodnotit obce s rozšířenou působností (ORP) dle koncentrace podpořených projektů, tj. výši dotace na jednoho obyvatele ORP z ROP Střední Morava. Na základě výsledků analýzy byla výpočtem stanovena rovnoměrná pásma pro přidělování bodů (0-8 bodů) dle Kritérií pro výběr projektů (dílčí kritérium 3), když projekty by měly být realizovány zejména na území obcí s rozšířenou působností s velmi nízkou, případně nulovou koncentrací podpořených projektů (8 bodů). Kritéria pro výběr projektů (verze 1.0) byla schválena Monitorovacím výborem ROP SM 13. 3. 2012.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena