Evaluace výsledků a územního rozložení realizovaných intervencí

Hlavním cílem analýzy je zmapování dopadů realizovaných projektů ROP SČ v rámci jednotlivých územních (samosprávných) celků regionu soudržnosti SČ.

Operační program ROP Střední Čechy
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Hlavním cílem je zmapování dosažených výstupů, výsledků, resp. dopadů realizovaných projektů ROP SČ v rámci jednotlivých územních (samosprávných) celků regionu soudržnosti Střední Čechy. Aktivity budou směřovány do následujících oblastí: - kvantitativní analýza dosažených výstupů a výsledků v rámci jednotlivých územních celků, - kvalitativní analýza případných dopadů dosažených výstupů a výsledků (pokud bude relevantní), - vytvoření map s dosaženými výsledky a výstupy projektů, - - vytvoření závěrů případně prognóz.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena