Programové období 2007-2013 > Operační programy > 11 ROP NUTS II Jihovýchod

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod (ROP Jihovýchod) je určen pro region soudržnosti Jihovýchod sestávající z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena