Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji a prohlubování kompetencí metodických pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem snížení počtu umístěných dětí v ústavních zařízeních

Programové období: 2021-2027
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ESF+
Operační program: Operační program Zaměstnanost plus
Příjemce: Karlovarský kraj
Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_006/0000542
Zahájení projektu: 1. 1. 2023
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na snižování počtu umístěných dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy prostřednictvím cílené práce v NRP a prohlubováním kompetencí pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) v této oblasti. Formou případových konferencí bude pilotován inovativní prvek v procesu odborného posuzování dětí KÚKK. Zřízením pozice průvodce zájemců o NRP bude zájemcům o NRP poskytnuta maximální podpora. Odborné vzdělávání a met. podpora zvýší kompetence pracovníků OSPOD.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 604 100,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 395 900,00 Kč
 
Celková částka: 6 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena