Krajská nemocnice Liberec, a.s. - Heliport

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/15.08485
Zahájení projektu: 1. 3. 2013
Ukončení projektu: 26. 6. 2014
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Realizací projektu bude v areálu Krajské nemocnice Liberec, a.s. vybudovaný nový heliport pro leteckou záchrannou službu Liberec, která již nebude muset využívat pro přistávání a vzlety vrtulníku letecké záchranné služby letiště v Ostašově a nebude muset následně pacienty převážet vozidly záchranné služby z letiště do nemocnice. Po realizaci projektu bude letiště v Ostašově sloužit pouze jako záložní heliport, v souladu s požadavkem pro traumacentra stanovená v článku 5 a Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR 6/2008. Nový heliport bude, dle článku 5 a Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR 6/2008, zkolaudován také pro noční provoz.

Liberecký heliport je ojedinělou samostatně stojící 20 metrů vysokou stavbou, na kterou mohou dosednout i těžší záchranářské vrtulníky o celkové hmotnosti max. 6.400 kilogramů. Vrtulník dosedne na automaticky vyhřívanou železobetonovou kruhovou desku o průměru 30 metrů, která je ocelovou lávkou spojena s pátým patrem pavilonu chirurgických oborů. Heliport je osazen 30 světelnými návěstidly plochy TLOF/FATO, 10 světelnými návěstidly přibližovacího systému APAPI a 4 světelnými návěstidly sestupového systému APAPI. Ocelový skelet heliportu váží 230 tun a spojovací lávka dalších 31,5 tuny. Heliport je koncipován pro celoroční denní a noční provoz.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 750 000,00
Veřejné zdroje ČR: 5 250 000,00
Soukromé zdroje: 9 262 406,00
 
Celková částka: 44 262 406,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena