Potenciál STAMIT, s.r.o. IV, 2017

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: STAMIT, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012512
Zahájení projektu: 13. 2. 2019
Ukončení projektu: 30. 5. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je primárně zaměřený na vývoj nových střelných zbraní pro civilní sportovní střelbu a obranu lidí. Dalším cílem je modernizace dosavadních výrobních procesů; tím je myšleno zejména zjednodušení a zrychlení jednotlivých výrobních operací za účelem dosažení požadované jakosti komponentů pro dané produkty; to přinese snížení ceny produktů pro konečné zákazníky a díky tomu se výrazně zvýší poptávka po nově vyvinutých a vyráběných zbraních.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 088 868,00 Kč
Národní soukromá částka: 4 088 868,00 Kč
 
Celková částka: 8 177 736,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena