Testování a certifikace kotlů řady HAMONT 40 - 101 kW

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: CSTfire s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011167
Zahájení projektu: 5. 10. 2018
Ukončení projektu: 21. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu jsou akreditované měření a ověření parametrů typové řady kotlů HAMONT 40 - 101kW dle normy ČSN EN 303-5 :2013 a posouzení výrobků dle ověření shody, tj. provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posouzení shody typu výrobku s určenými normami, s následným vystavením závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku s uvedením doby platnosti podle NV č. 163/2002 Sb., § 7, odst. (2) a vystavení certifikátů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 240 900,00 Kč
Národní soukromá částka: 80 300,00 Kč
 
Celková částka: 321 200,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena