Vývoj elektroniky tvrdoměru ŠKODA RB-3000

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: PILSEN TOOLS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014329
Zahájení projektu: 19. 9. 2018
Ukončení projektu: 15. 2. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na obnovu elektronické části tvrdoměru ŠKODA RB-3000, resp. na náhradu zastaralých dílů novými moderními komponenty, konkrétně - instalace a odladění , průmyslového počítače, obrazovky a celého schématu mechatroniky od výrobce RASPBERRY PI.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 296 250,00 Kč
Národní soukromá částka: 98 750,00 Kč
 
Celková částka: 395 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena