Podpora exportních aktivit společnosti na světových trzích

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ABO valve, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001154
Zahájení projektu: 20. 7. 2015
Ukončení projektu: 3. 7. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt je koncipován jako podpůrná činnost pro obchodní a výrobní strategii firmy ABO. Podporuje prodej inovativního výrobku a pomáhá diverzifikovat prodejní teritoria společnosti ABO - primárně plánuje expanzi na nové geografické trhy do oblasti Perského zálivu, Turecka a Číny, ale i do evropských zemí. Podpůrná činnost spočívá v účasti na zahraničních veletrzích a ve výrobě marketingových propagačních materiálů, které budou prezentovat společnost a její produkty právě na uvedených veletrzích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 295 152,00 Kč
Národní soukromá částka: 3 295 152,00 Kč
 
Celková částka: 6 590 304,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena