Úspory energií ve společnosti Wanzl spol. s r.o. v Hněvotíně

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: WANZL spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0009847
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na úsporu energií v podniku pomocí 4 opatření. Jedná se o optimalizaci výroby stlačeného vzduchu, výměnu stávajících zářivkových a výbojkových svítidel za svítidla s LED světelnými zdroji, zateplení střešního pláště administrativní budovy a o zavedení Systému managementu hospodaření dle ČSN EN ISO 50001. Těmito opatřeními dojde k výrazné úspoře energií a tím i k minimalizaci zátěže na životní prostředí a zdraví lidí, způsobené firmou Wanzl spol. s r.o.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 404 771,90 Kč
Národní soukromá částka: 3 277 801,10 Kč
 
Celková částka: 4 682 573,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena