Posouzení vlivů Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 na životní prostředí

Posouzení vlivů Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 (dále „Dohoda“) na životní prostředí (dále také „SEA Dohody“) proběhlo v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena